Proteser

Hos MinTandtekniker har vi mange års erfaring med proteser, som både omhandler delproteser og helproteser, hvis du har mistet enkelte eller alle tænderne i din over- eller undermund. Vores proteser bliver alle fremstillet i naturtro farver og former, så protesen tager udgangspunkt i eksisterende tænder og præferencer. På den måde ender du ud med et smil præcist som du ønsker det.

Vi arbejder med flere forskellige former for proteser, som tilpasses til netop din tandsituation. Det omhandler både delproteser, helproteser, hybridproteser samt meget andet. Du får derfor muligheden for at få nye tænder, ligegyldigt hvilken situation du befinder dig i. Du finder ligeledes også proteser som tandudtrækningsprotesen, som indsættes efter en tandudtrækning, så du ikke går tandløs på noget tidspunkt.

Proteser er efterhånden udbredt til store dele af befolkningen, men kan stadig være et tabu for mange mennesker. Grunden til at protesen er nødvendig kan både relatere sig til sygdom, manglende pleje eller medicinering. Ligegyldigt hvad grunden måtte være, så giver protesen dig smilet og funktionen i dine tænder tilbage. Som klinisk tandtekniker har jeg en indgående viden på området og kombineret med mange års praktisk erfaring, kan jeg hjælpe dig videre med den rette protese.

Her på siden kan du læse mere om de forskellige protese-løsninger, som vi tilbyder hos MinTandtekniker i Aalborg.

Helproteser

Med en helprotese forstås en protese, som erstatter alle tænder i f.eks. overkæben eller underkæben eller begge kæber samtidigt. En helprotese til overkæben vil sidde fast ved hjælp af et vakuum, der dannes i ganen. En helprotese i underkæben sidder derimod ikke fast. Denne protese skal man selv være med til at holde på plads og styre med de omkringliggende muskler såsom tunge, kinder og læber. Læs gerne afsnittet “den løse undermundsprotese” og “hybridproteser”.

Den naturlige tandprotese

Vægter du højt, at din protese ser så naturlig ud som muligt, så er vi i stand til at bygge protesen op, så både tænder og det kunstige gummemateriale ser helt naturligt ud. Håndværksmæssigt kræver det en del mere tid og omhyggelighed end at lave en traditionel protese. Protesen bliver mere naturlig ved at vælge en tandfarve, som passer til din alder, samt at lave ganske små “skævheder” i tandopstillingen. Resultatet bliver en protese, der ikke ligner en protese!
Hvis du ønsker, tandopstillingen skal ligne dit “gamle smil”, laver vi meget gerne tandopstillingen ud fra et billede.
Har du i forvejen en protese, og ønsker du ikke, folk skal opdage, du har fået “nye tænder”, kan vi lave en nøjagtig kopi af din gamle protese.

Delproteser/unitor

En delprotese er en tandprotese, der erstatter enkelte eller flere tænder. En delprotese, også kaldet en unitor, laves med et støbt stel, hvorpå de manglende tænder påsættes. Protesen fastgøres på de naturlige tænder ved hjælp af bøjler. Grundet det støbte stels store styrke, kan protesen laves, så den fylder mindst muligt.

Delproteser/overgangsproteser

En delprotese kan også laves i ren akryl, og med det vi i faget kalder for bukket bøjler. Fordelen ved denne type protese er, at den kan udvides til en helprotese – protesen kaldes derfor for en overgangsprotese. Ulempen er, at den fylder mere og samtidig belaster de naturlige tænder og tandkød mere end en unitor gør. Derfor bør man kun vælge en overgangsprotese, hvis de naturlige tænder har fået en ringe prognose, og man ikke forventer de holder længe.

Immedialtproteser/tandudtrækningsproteser

En immediatprotese er en protese, der indsættes umiddelbart efter tandudtrækning. På denne måde undgår du at skulle gå tandløs på noget tidspunkt. Ved denne protesetype skal du forberede dig på, at der er en del flere tilpasninger og rettelser end ved en “normal” protese. Årsagen er, at når en tandrod fjernes, efterlader den et hul i kæbeknoglen. Dette hul vil ved helning lukkes, og derfor trækker knoglen og slimhinden sig tilbage, så der kommer et luftrum mellem gummen og protesen. Dette bevirker, at protesen mister sin fastholdelse og stabilitet. Derfor vil man løbende, de første 5-6 måneder efter tandudtrækning, være nødt til at få lagt en midlertidig bund i protesen. Dette sikrer, at pasform hele tiden er optimal. Efter 5-6 måneder vil man tage et nyt aftryk og derefter lægge en ny permanent “bund” i protesen. Det er faktisk først efter denne behandling er lavet, at man kan vurdere det endelige resultat.

Hybridproteser/aftagelig bro

En hybridprotese er en protese der sættes fast med tryklåse. Oftest er det en løsning, man bruger til en helprotese i underkæben, da denne kan være mere vanskelig at styre end en helprotese i overkæben. Tandteknikeren indopererer 2 implantater i kæbeknoglen, svarende til det område, hvor dine hjørnetænder ville have siddet. Efter en helningsperiode, som er bestemt af tandteknikeren, vil man kunne belaste implantaterne med protesen. I protesen monteres tryklåse, som “klikkes” ned over implantaterne, og man har nu en fastsiddende protese.
Laver man en hybridprotese til overkæben, vil man typisk skulle have 4 implantater. Fordelen ved en hybridprotese i overkæben er, at man kan få en hesteskoformet protese, dvs. du undgår altså at få dækket selve ganen.
Hybridprotesen giver oftere en større livskvalitet end en almindelig protese. Årsagen er, at man føler en større tryghed ved, at protesen sidder fast. Du vil desuden også kunne tygge fødevarer, som kan være vanskelig eller nærmest umuligt med en løs protese.

Den løse undermundsprotese

Mange mennesker døjer med deres helprotese til underkæben. Udfordringen med denne type protese er, at der ingen vakuum dannes til at fastholde den. Derfor bruger vi ofte vores “specielle aftryksmetode” til underkæben. Ved denne metode sikrer vi os, at tænderne bliver opsat i det, der kaldes for ”neutralzone” (der hvor der er mest plads). Metoden er særligt velegnet til patienter med “flade” gummer. Vi har hos Mintandtekniker Aalborg hjulpet mange patienter med denne metode.

Blød basis (bund)

Blød basis bruges især i helproteser til undermunden, hvor kæben er svundet så meget, at der ved brug af almindelig protese, vil være kroniske smerter eller irritation af gummerne. Basis indstøbes i protesen som en blød gummibund, der er skånsom ved slimhinden, og derfor giver væsentligt mindre gener. Blød basis kan også indstøbes i allerede eksisterende tandproteser.